De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel.
Ook liggen zij ter inzage op de duikschool en kunnen na aanvraag per mail toegezonden worden.

Geen reacties meer mogelijk.